WEGLOPERS EN WEGKIJKERS: ALLEBEI EVEN SLECHT
Noordwijkerhout, 19 november 2016

"Ik gruwel bij het idee dat andere partijen de basis die we nu gelegd hebben straks zullen gaan afbreken. Partijen die weglopen als het moeilijk wordt. Partijen die alleen met nepoplossingen komen. Of de grijze wegkijkers en praters in het midden zonder ideeën, lef of energie om echt dingen voor elkaar te krijgen. Deze weglopers en wegkijkers zijn allebei even slecht voor Nederland."

"Een land leiden is iets anders dan verslaafd zijn aan peilingen. Een land leiden gaat over echt dingen voor elkaar krijgen. We hebben de afgelopen jaren niet zo hard met elkaar geknokt om de basis op orde te krijgen om nu door middelmatigheid weer terug te zakken naar de middenmoot. Wat we hebben opgebouwd is te kostbaar om het te laten afbreken door weglopers en wegkijkers", aldus Mark Rutte vandaag op het Najaarscongres in Noordwijkerhout.

In 2012 waren we bang om ons huis en baan te verliezen. Het gaat nu beter, maar er zijn nieuwe zorgen voor in de plaats gekomen. Zorgen over de kwaliteit van onze ouderenzorg. Over de vraag of er genoeg banen blijven zijn als we langer doorwerken. En vooral ook zorgen of we sluipenderwijs onze normen en waarden aan het weggeven zijn.

De oplossingen hiervoor zitten niet bij de wegkijkers en de weglopers. Deze zijn allebei even slecht voor Nederland. We hebben mensen nodig die durven en gewoon doen. En die bereid zijn fouten te maken, dit toe te geven en een nieuwe oplossing te zoeken in plaats van jaren overleggen om dan nog niets te besluiten. Dat is niet de manier om ervoor te zorgen dat iedereen gaat voelen dat de crisis voorbij is.

Dat betekent dat we de komende jaren heel hard moeten werken aan het behouden van wat we hebben en verder bouwen. Dat de systemen nu misschien wel op orde zijn maar dat we ook eerlijk toegeven dat het misschien nog niet voor ieder mens goed uitpakt. Verder bouwen om ervoor te zorgen dat het in de verzorgingshuizen gaat over kwaliteit van leven in plaats van alleen medische zorg. Dat we blijven zorgen dat nieuwe fabrieken naar Nederland komen in plaats van de landen om ons heen. En dat we heel duidelijk aan nieuwkomers vertellen wat we van hen verwachten in plaats van andersom.

En dat gaat echt niet lukken met politici die dagen van slag zijn als een andere politicus een keer "pleur op" zegt in een televisie programma.
VOOR NEDERLAND
Een land leiden, dat gaat over écht dingen voor elkaar krijgen