WERKENDE NEDERLANDERS GAAN EROP VOORUIT
Den Haag, 17 februari 2017

Minder belasting, meer banen en een beter en veiliger Nederland! Dat zijn de gevolgen van onze plannen. Als we ze voor 100% mogen uitvoeren. Tijdens de crisis hebben wij moeilijke maatregelen genomen om de basis van ons land op orde te brengen. Nu het beter gaat, is het tijd dat mensen daar de vruchten van gaan plukken en het daadwerkelijk gaan voelen.

Daarom willen wij de belastingen
verlagen. Mensen die werken
gaan fors minder belasting betalen,
zodat zij er duidelijk op vooruitgaan.
De oneerlijke belasting op zuurver-
diend spaargeld gaat omlaag. En
ouderen krijgen een hogere korting
op hun belasting.

Maar we steken ook geld in een
beter Nederland. In de politie en in
defensie, zodat ons land veiliger
wordt. In de kwaliteit van ouderen-
zorg, zodat onze ouderen de zorg
krijgen die ze verdienen. En in
nieuwe en betere wegen, zodat we
minder vaak in de file staan. We
willen de dagelijkse zorgen van Nederlanders wegnemen. Al die plannen leveren heel veel op. Een snellere economische groei. Een stijging van het aantal banen, op korte én op lange termijn. En een snellere daling van de werkloosheid.

Kortom, als onze plannen worden uitgevoerd, betalen we minder belasting, wordt Nederland beter en veiliger en vinden nog meer mensen een baan. Beloftes doen we niet meer. Want we krijgen het niet voor 100% voor het zeggen. Maar dit is waar we voor gaan!
CPB doorrekening verkiezingsprogramma